Krajowy Rejestr Długów

Wzajemne zaufanie i solidność kontrahenta to bardzo ważne czynniki wpływające na jakość współpracy, a także finał transakcji czy interesu. Sposobów na sprawdzenie przyszłego kontrahenta jest wiele, dawniej opierało sie to głównie na opinii przekazywanej przez byłych i obecnych współpracowników. Jednak co zrobić, gdy mamy do czynienia z kimś spoza naszego środowiska, gdy pojawia się znikąd i nie mamy szansy na poznanie opinii osób trzecich o nim? W tym celu powstał Krajowy Rejestr Długów, który działa na zasadzie wielkiej bazy danych o firmach, kontrahentach i osobach prywatnych, które mają problemy ze spłatą zadłużeń czy terminowym opłacaniem faktur, lub wręcz przeciwnie, mogą pochwalić się wzorową wypłacalnością. Krajowy Rejestr Długów został powołany na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z 25.03.2003r.) stając się tym samym pierwszym tego typu narzędziem w historii polskiej gospodarki oraz najnowocześniejszym systemem teleinformatycznym na świecie. Od niedawna Rejestr współpracuje również z przedsiębiorcami z Czech, Danii, Wielkiej Brytanii Francji, Holandii i Niemiec, którzy handlują z polskimi firmami lub maja kontakty z obywatelami polskimi. Tego typu Rejestry u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonują już od wielu lat i są jednym z popularniejszych narzędzi sprawdzania wiarygodności, ale również dyscyplinowania kontrahentów.

Możliwości Krajowego Rejestru Długów

Dostęp do bazy KRD dla firm opiera sie na systemie abonamentowym, z ta jednak różnicą, że opłaty pobierane są z dołu za każdy miesiąc. Zainteresowany dostępem do KRD przedsiębiorca podpisuje umowę z KRD BIG. S.A. dzięki czemu zyskuje stały dostęp do danych, a także możliwość otrzymywania informacji o dłużnikach przez WAP i usługi SMS. Każdy obywatel i przedsiębiorca może raz na pół roku sprawdzić informacje o sobie lub swojej firmie płacąc jedynie za wydruk dokumentów i ewentualne przesyłkę pocztową. Pozostałe usługi są płatne zgodnie z cennikiem, natomiast klienci KRD BIG S.A. mają stały dostęp do wszelkich informacji.

Kiedy można znaleźć swoje nazwisko w KRD ?

Aby kogokolwiek dopisać do Rejestru muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • możemy wpisać przedsiębiorcę zadłużonego na kwotę co najmniej 500 PLN;
 • konsument musi być zadłużony na co najmniej 200 PLN;
 • dług jest wymagalny od co najmniej 60 dni;
 • musi zaistnieć fakt wezwania dłużnika do zapłaty z informacją o zamiarze wpisania go do KRD, nie można dokonać wpisu przed upływem jednego miesiąca od czasu nadania wezwania, przy czym nie wymaga się, by dostarczenie wezwania było skuteczne.

Na barkach przedsiębiorcy spoczywa obowiązek aktualizowania informacji o dłużniku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni w momencie gdy:

 • dłużnik częściowo lub całkowicie zaspokoi zobowiązania;
 • zobowiązanie przestanie istnieć, lub okaże się pomyłką;
 • dług zostanie przeniesiony na osobę trzecią;
 • przedsiębiorca uzyska informacje o odzyskaniu przez dłużnika utraconego dokumentu.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione, w innym wypadku przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez dłużnika lub na mocy ustawy. Działalność KRD monitoruje Ministerstwo Gospodarki oraz Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Skutki figurowania w Krajowym Rejestrze Dłużników

Jeżeli wierzyciel straszy nas wpisem do KRD, warto poważnie zastanowić się nad spłatą długu. Klientami KRD są banki, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawcy telewizji kablowej i satelitarnej, firmy leasingowe, a także osoby prywatne, które mogą korzystać z jednorazowego, płatnego dostępu do informacji. Dane o naszym zadłużeniu mogą figurować w Rejestrze nawet 10 lat, w ciągu których będziemy mieli problem z zakupami na raty, czy podpisywaniem jakichkolwiek umów konsumpcyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, że brak długów lub wywiązanie się ze zobowiązań może zostać nagrodzone. Konsumenci i przedsiębiorcy maja prawo żądać od przedsiębiorców przekazania do KRD pozytywnych informacji, które będą naszą wizytówką przez kolejne 10 lat. Tego typu referencje mogą się przydać nawet za granicą ? wielu właścicieli mieszkań w Wielkiej Brytanii chętnie sięga po tego typu informacje przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Korzyści

Dla konsumentów i przedsiębiorców wywiązujących się ze swoich zobowiązań KRD może być cennym źródłem referencji potrzebnych w kupowaniu na raty i zawieraniu umów gospodarczych. Z kolei przedsiębiorcy zyskują możliwość stałego monitorowania kondycji innych przedsiębiorców, a co za tym idzie kontrolowania sytuacji w swojej branży, sprawdzania kondycji konkurentów i eliminowania niebezpiecznych podmiotów. Klienci KRD bezpłatnie mogą dopisywać dłużników do bazy oraz aktualizować informacje o nich. Otrzymują jednocześnie nielimitowany dostęp do informacji zawartych w największej tego typu bazie w Polsce. Dodatkowo klienci KRD mogą uzyskać informacje nie tylko o nierzetelnym płatniku, ale również dowiedzieć sie, kto o niego pytał. Wszelkie czynności podejmowane w ramach KRD przez klientów i osoby korzystające z dostępu jednorazowo są archiwizowane. W Krajowym Rejestrze Długów znajduje sie już ponad 200 000 zapisów o dłużnikach, a dzięki prężnej działalności bazy przedsiębiorcy odzyskali już ponad 700 milionów złotych od dłużników, których dane znalazły sie w KRD.

Akademia KRD

Działalność Krajowego Rejestru Długów nie ogranicza sie jedynie do prowadzenia wirtualnej bazy danych, ale również podąża w kierunku edukowania przedsiębiorców, wierzycieli i konsumentów. Liczne seminaria, wykłady i warsztaty informują o skutecznej windykacji, korzystaniu z baz KRD, pomagają szkolić pracowników. Podczas spotkań można również uzyskać informacje o prawnych sposobach na dłużników. Większość spotkań jest bezpłatna dla klientów KRD, z części można korzystać z bonifikatą, jednak warsztaty, spotkania i wykłady dostępne są dla każdego.

Firmy korzystające z KRD

Wkrótce po powstaniu Krajowego Rejestru Dłużników pojawiły sie firmy specjalizujące się w dostarczaniu przedsiębiorstwom informacji na temat wybranych podmiotów gospodarczych. Takie firmy prowadzą monitoring firm działających na rynku, a w jakiś sposób dla nas ważnych. Dostarczają istotne wiadomości w momencie ich zmiany, np:

 • zmiana zarządu, sposobu reprezentacji firmy;
 • zmiana adresu działalności;
 • zmiana profilu działalności;
 • zmiana udziałowców i rejestracja zmian kapitałowych;
 • upadłości czy likwidacji firmy itp.

Powyższe informacje ważna dla każdego, kto prowadzi interesy, dostarczane są niejako na talerzu za niewielką miesięczna opłatą. Tego typu firmy również udostępniają tańszy dostęp do danych w bazie KRD, a także prowadzenie monitoringu zmiany adresów kontrahentów wpisanych do KRD.

Skuteczna windykacja

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą oferując innym podmiotom gospodarczym swoje towary bądź usługi powinniśmy pamiętać o nieuczciwych kontrahentach. Można się przed nimi ustrzec korzystając z baz KRD lub firm dostarczających na podstawie KRD informacji o kontrahentach. Co jednak zrobić, kiedy już wpadniemy w sidła nieuczciwego przedsiębiorcy? Dobrym rozwiązaniem jest postraszenie wpisem do KRD, sama świadomość figurowania w bazie KRD jest często wystarczająca motywacja do uregulowania zaległości płatniczych. Krajowy Rejestr Dłużników BIG S.A. chwali się dużą skutecznością w odzyskiwaniu długów ? wielu przedsiębiorców korzysta z informacji KRD przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy, a ewentualny wpis nieuczciwego kontrahenta do KRD skutkuje szybkim i bez prowizyjnym (bo bez pośredników) odzyskaniem długu. Co zrobić jednak trafimy na wyjątkowo opornego dłużnika, który przepisał swój majątek na rodzinę lub schował go na Kajmanach? Na rynku działa wiele firm windykacyjnych, które swoje usługi oferują przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Kiedy już wyczerpiemy drogę sądową, komornik załamie ręce, a widmo wpisu do KRD nie skutkuje możemy zwrócić się do firm windykacyjnych. Działą one zazwyczaj zgodnie z prawem w naszym imieniu ściągając należność. W jaki sposób trafić do odpowiedniej firmy windykacyjnej? O skuteczności firmy windykacyjnej świadczy długa obecność na rynku, dobra opinia dotychczasowych klientów i niepobieranie przedpłat i zaliczek. Ten ostatni aspekt jest o tyle waży, że firma, przed którą dopiero stoi możliwość uzyskania pieniędzy (prowizji od odzyskanego długu) jest bardziej skuteczna. Często sprawa z opłaconą zaliczką ląduje na półce i czeka na lepszy moment lub odkładana jest tam na dobre. Sprzedaż długu jest swego rodzaju wyjściem ? pozbywamy się go natychmiast otrzymując pewną rekompensatę, zazwyczaj sporo niższą od kwoty, którą moglibyśmy odzyskać. Podczas podpisywania umowy sprzedaży długu z firmą windykacyjną warto ją dokładnie przeczytać. Wiele firm windykacyjnych umieszcza w umowach klauzulę o odroczonej płatności oraz możliwości zwrotu długu do poprzedniego wierzyciela.

Oferta Windykacyjna firmy KRUK SA

Niektórzy wolą sami ściągać dług od klienta, jeśli jednak Twoje działania nie przynoszą skutku, warto zapoznać się z szeroką ofertą proponowaną przez firmę Kruk S.A. Na początek zaznaczmy, że oferta firmy nie jest skierowana wyłącznie do wierzyciela, ale do obu stron sporu. Główne hasło firmy ?Przywracamy krążenie Twoich pieniędzy? wskazuje zarówno na możliwość pomocy w odzyskaniu długu, jak i pomocy przy spłacaniu długu. Kruk to grupa osób, które na każdym kroku podkreślają, że są zakorzenione w rzeczywistości. ?Proszę pamiętać: jesteśmy ludźmi i znamy życie. Zawsze możemy się dogadać.? ?Lepiej, że to KRUK się odezwał, a nie sąd albo komornik.? ?Pracownicy naszej firmy to też ludzie, którzy życie znają.? To tylko wybrane zdania, jakie na stronie firmy są kierowane do dłużników. Całościowo patrząc, możemy więc powiedzieć o gwarancji szacunku, którą już na początku firma zapewnia. A co dalej? Poniżej przedstawiamy szczegółowe sektory działania firmy Kruk.

Prewencja

Co zrobić, żeby nie popaść w długi? Co zrobić, by nie stać się ofiarą zadłużonej firmy? Kruk proponuje szereg działań prewencyjnych oraz indywidualnie dostosowuje je do specyfiki działalności klienta. Poszczególne aspekty działalności prewencyjnej mogą występować samodzielnie alby być elementem całego procesu zarządzania wierzytelnościami. Wśród metod prewencyjnych znajdziemy tak interesujące propozycje, jak: pieczęć prewencyjną ERIF, wywiady detektywistyczne dotyczące potencjalnego kontrahenta czy monitorowanie klientów w bazie ERIF. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na pieczęć prewencyjną. Jest to specjalnie zaprojektowana pieczęć, którą jako kontrahent możesz umieszczać na fakturach (warunkiem jest współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF). Pieczęć ma przestrzegać Twoich kontrahentów przed dotkliwymi konsekwencjami zalegania z płatnością. W ten sposób mobilizuje się ich do terminowego płacenia. Z usług detektywa można rzecz jasna skorzystać na samym początku, gdy potrzebujemy zebrać informacje nt. podmiotów gospodarczych, ale także później w trakcie postępowania windykacyjnego czy po nieskutecznej interwencji komornika.

Monitoring należności

To usługa skierowana głównie do większych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność wielokierunkowo. W ich przypadku dość trudne jest pilnowanie wszystkich klientów, zaś zaległości ze strony kilkunastu klientów jednocześnie powodują, że firma ma problemy z płynnością finansową. Czasami nawet kilkudniowe opóźnienia mogą powodować zatory płatnicze. Ważny element monitoringu to częsta aktualizacja sald, które pozwala zakończyć działania już wykonane. Kruk może prowadzić monitoring zarówno pod własną marką, jak i pod marką klienta ? wybór pozostawia zleceniodawcy. W ramach tej usługi firma Kruk może wykonywać telefony przypominające o płatności, pisać wiadomości tekstowe (sms, email), zostawiać klientowi wiadomości głosowe, kierować zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

Windykacja

Jeśli wyżej wymienione działania nie przyniosą skutku, firma Kruk przystąpi do działań windykacyjnych. Jak czytamy na stronie: ?Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności? . W ramach usług windykacyjnych firma przeprowadza działania pozasądowe. Można też zdecydować się na usługę windykacji terenowej. Pracownik firmy z danej okolicy uda się wówczas na rozmowę do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy kontrahenta. Na tym etapie można również skorzystać z możliwości wpisu zalegającego z płatnością kontrahenta do Krajowego Rejestru Dłużników ERIF. Zaznaczmy jeszcze, że firma przyjmuje zlecenia także w przypadku, gdy nieskuteczna okazała się interwencja komornika lub gdy inna firma windykacyjna ze sprawą nie potrafiła sobie poradzić. Wynagrodzenie w ramach działalności pozasądowej jest przyznawane wyłącznie w wypadku skutecznych działań.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Egzekucja sądowa oraz nadzór nad egzekucją komorniczą stanowi główne pole działalności Kancelarii Prawnej RAVEN, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Kruk. A oto najważniejsze zalety kancelarii: elastyczność, wieloletnie doświadczenie (także międzynarodowe), najwyższe standardy bezpieczeństwa, rozbudowane archiwum, które pozwala przechowywać komplet dokumentów. Kancelaria sprawdzi i uzyska wszystkie dokumenty potrzebne dla rozpoczęcia procesu, złoży wymagane dokumenty do właściwego sądu. Będzie też reprezentować klienta w postępowaniu zwykłym i odwoławczym. Wreszcie, poprowadzi nadzór nad przebiegiem czynności procesowych. Obecnie kancelaria Raven prowadzi kilkadziesiąt tysięcy postępowań na terytorium całej Polski.

Zakupy wierzytelności

Jak niemal każda firma windykacyjna, GK Kruk prowadzi również działania w zakresie zakupu wierzytelności. W obecnych czasach jest to jedna z najlepiej rozwijających się usług, a Kruk uzyskał w tym zakresie pozycję lidera na krajowym rynku. Firma przykłada dużą wagę do specjalizowania się w obsługiwaniu trudnych wierzytelności. Warunki i rodzaje współpracy w tym zakresie również dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta. Dlatego też możesz rozmawiać z firmą Kruk zarówno na temat sprzedaży jednorazowo całej wierzytelności, jak i o częstych cyklicznych zakupach niewielkich portfeli. Można też zaproponować firmie sprzedaż wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i różnym statusie prawnym.

Usługi specjalistyczne

Wreszcie usługi specjalistyczne to działania dedykowane grupie specjalnych wierzytelności. Najczęściej są to wierzytelności leasingowe bądź kredytowe ? ich zabezpieczeniem jest nieruchomość, samochód albo kosztowny sprzęt specjalistyczny. Celem działań może być: bądź to przywrócenie regularności spłacania należności, bądź to odzyskanie całej należności.

Skuteczna windykacja

Temat windykacji niewątpliwie nie należy do zbyt przyjemnych, ale nieraz musimy stanąć z nim oko w oko. Któż z nas nie słyszał bowiem o sytuacji, że kontrahent zalega ze spłatą należności? Co w takim wypadku robić? Spróbujmy załatwić sprawę polubownie. W tym celu napiszmy do naszego dłużnika przedprocesowe wezwanie do zapłaty, w którym podamy ostateczny termin spłacenia zobowiązania. W wezwaniu takim należy zaznaczyć, iż w razie uchybienia terminowi, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Poinformujmy również o fakcie poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z odsetkami i kosztami procesowymi. Wezwanie takie należy wysłać za potwierdzeniem odbioru, gdyż będzie ono stanowiło dowód w sprawie.

Droga sądowa

Jeżeli przedprocesowe wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych skutków, możemy wtedy złożyć pozew w postępowaniu upominawczym, który kierujemy do wydziału cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje sąd rejonowy lub sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym. Uzależnione to jest od wartości przedmiotu, w tej sytuacji wartości sporu. Spory opiewające na kwotę, powyżej 30 tyś złotych rozstrzyga sąd okręgowy. Załącznikami w tej sprawie powinny być: odpis pozwu, dokument stwierdzający zadłużenie oraz odpis wezwania do zapłaty. Powód, który wnosi pozew w postępowaniu upominawczym, uiszcza jedynie 25% wpisu sądowego. Nieco różniącym się od poprzednio omawianego pozwu jest pozew w postępowaniu nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty tylko wtedy, gdy powód dochodzi roszczeń pieniężnych lub też świadczenia rzeczy zamiennych. Aby wydać nakaz zapłaty, muszą zostać spełnione okoliczności uzasadniające żądanie. W tej sytuacji nieodzownymi załącznikami do pozwu będą dokumenty urzędowe, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, czy oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Windykacja należności

Jeżeli chcemy uniknąć drogi sądowej i nadal mamy cichą nadzieję na polubowne załatwienie sprawy, wtedy pomóc nam może windykacja długów.

Czym jest windykacja?

Jest niczym innym jak dochodzeniem roszczeń. Nie ulega wątpliwości, że najrzetelniejszą firmą windykacyjną wydaje się być taka, która nie pobiera żadnych opłat wstępnych i zaliczek. Skuteczna windykacja musi być pozbawiona takich działań jak próby zastraszania czy też pomawianie. Windykacja może przybierać charakter polubowny, bądź też komorniczy, pokomorniczy czy karny.

Windykacja polubowna polega na odzyskiwaniu należności na drodze polubownej. Jest to windykacja przedsądowa, która polega na kontakcie windykatora z dłużnikiem drogą telefoniczną. listowną czy też osobistą . Kontakt ten polega na mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Nierzadko dochodzi do ugody z dłużnikiem i spisania harmonogramu spłaty długu. Windykator doradza w kwestii dalszej windykacji. Prawidłowe przeprowadzenie negocjacji windykacyjnych pozwala na załatwienie sprawy w polubowny sposób. Ten rodzaj windykacji wymaga od windykatora umiejętności dotarcia do dłużnika poprzez mediacje, gotowość do kompromisu oraz stanowczość. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwa jest skuteczna windykacja długu.

Jeśli wyczerpaliśmy możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej pozostała nam windykacja sądowa. Jeśli nasz klient posiada tytuł wykonawczy windykator może od razu prowadzić postępowanie egzekucyjne. Jeśli nie posiada, postępowanie sądowe i egzekucyjne może prowadzić łącznie ? jako kolejne czynności w kompleksowym procesie windykacji. Windykacja sądowa związana jest z szeregiem czynności przygotowawczych. W ramach takiego postępowania musimy przygotować i zweryfikować od strony formalnej i prawnej wszelką niezbędną dokumentację, potrzebną do skierowania sprawy na drogę sądową. Windykator musi w tym celu przygotować również pozew do postępowania nakazowego lub upominawczego oraz prowadzić nadzór nad właściwym przebiegiem całego postępowania.

W sytuacji, kiedy klient posiada tytuł wykonawczy, wówczas windykator przeprowadza egzekucję należności. W tym celu składa wniosek egzekucyjny do właściwej kancelarii komorniczej. Windykator nierzadko rozpoczyna współpracę z komornikiem, która ma na celu ustalenie przez windykatora składników majątkowych dłużnika.

Windykacja karna ma na celu zebranie wszelkich dowodów przeciwko dłużnikowi. Polega na współpracy z organami ścigania oraz reprezentowaniu wierzyciela w procesie karnym. Ważnymi czynnościami jest zebranie wszelkich materiałów dowodowych, które umożliwiają skierowanie doniesienia do prokuratury.

Oblicze windykatora

Windykator jest osobą kojarzoną nieprzyjaźnie w naszym społeczeństwie. Przez wielu uważany jest za osobę bezczelną i arogancką. Często nie zdając sobie sprawy z praw, jakie nam przysługują i praw, jakie przysługują windykatorowi poddajemy się wszelkim warunkom, które narzuca nam windykator. Czy aby słusznie? Warto więc poznać prawa windykatora, by móc być świadomym również tych swoich.

Czego nie może windykator

Zgodnie z art. 191 par. 2 Kodeksu Karnego windykator nie może stosować wobec dłużnika groźby bezprawnej. Nie wolno mu również wejść do domu dłużnika, a tym bardziej przewłaszczyć jego rzeczy. Ponadto, w sytuacji kiedy dłużnik nie podpisał zgody na obciążenie dodatkowymi kosztami z tytułu przedsądowego postępowania windykacyjnego, wówczas nie może być zastraszany w tej kwestii przez windykatora. Niedopuszczalna jest również praktyka wysyłania korespondencji do miejsca pracy dłużnika. Dotyczy to przede wszystkim faksów, czy telefonowania do miejsca w pracy. Może zostać to odebrane jako oczekiwanie na presję wobec dłużnika, ze strony szefa. Prawo bankowe głosi, że firmy windykacyjne nie znajdują się w zamkniętym katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej, dlatego windykator nie może informować o planowanym zamieszczeniu danych dłużników w tej instytucji.

Skutecznie działanie

Reasumując, skuteczna windykacja wymaga indywidualnego podejścia do każdego zlecenia. Aby windykacja poprzez specjalną firmę okazała się skuteczna wybierajmy tą, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz nienaganną opinię. Skuteczny windykator charakteryzuje się przede wszystkim umiejętnością prowadzenia prawidłowych relacji międzyludzkich, nawiązywanych w trakcie zwykłej rozmowy z dłużnikiem, nie idących w parze z negatywnymi emocjami, co w takim zawodzie jest konieczne, a zarazem bardzo trudne. Dlatego skuteczny windykator jest osobą konsekwentną, opanowaną i przyjaźnie nastawioną do dłużnika. Musi być dobrym mediatorem, psychologiem i odpornym na krytykę i zróżnicowany charakter ludzki.

Czy firma windykacyjna może wpisać do KRD ?

Coraz więcej Polaków żyje na tak zwany ?kredyt?. Ciężka sytuacja finansowa, rosnące ceny towarów i wypłaty stojące w miejscu, często zmuszają do zadłużania się i zaciągania coraz to nowych zobowiązań.

Do Krajowego Rejestru Dłużników może trafić każdy z nas, jeżeli zalega ze swoimi zobowiązaniami przynajmniej na kwotę 200 złotych. Suma ta dotyczy osób fizycznych. Dla firm i osób prawnych, próg ten jest nieco wyższy i wynosi 500 zł. Zaległości finansowe się sumują, ale nie wszystkie. Zsumowaniu podlegają tylko te kwoty, które zalegamy jednej firmie. Dobrym przykładem jest zaleganie zapłaty za usługi telefoniczne, po 100 zł, przez okres dwóch miesięcy. W takim wypadku jesteśmy dłużnikami jednej firmy, a nasz dług opiewa na kwotę 200 złotych, firma ta może więc wystąpić o umieszczenie naszych danych w KRD.

Do rejestru mogą również trafić stare nie spłacone długi, jeżeli nie zostały uregulowane. Nasze dane osobowe mogą się tam również znaleźć, jeżeli poręczyliśmy komuś kredyt i nie został on spłacony.

Do Krajowego Rejestru Dłużników można trafić, jeżeli zalega się z zapłatą zadłużenia dłużej niż 60 dni. Nie dzieje się to jednak automatycznie.

Firma, której jesteśmy winni pieniądze, musi nam wpierw przypomnieć o powstałej z naszej winy zaległości finansowej i jednocześnie powinna nas uprzedzić o możliwości umieszczenia naszych danych osobowych w KRD. Pismo takie powinno zostać wysłane listem poleconym. Termin odpowiedzi wynosi 30 dni. Jednak kłopot polega na tym, że w praktyce nie ma konieczności sprawdzenia, czy pismo dotarło do dłużnika, czy też nie zaginęło gdzieś na poczcie. W praktyce może się zdarzyć, że cała procedura umieszczenia danych dłużnika w KRD, ruszy wcześniej, nawet pomimo całkowitej niewiedzy osoby zadłużonej.

Od 2010 roku, również osoby prywatne mogą zgłaszać dane dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Dłużnik wpisany do KRD nie ma praktycznie żadnych szans na otrzymanie kredytu, lub dokonania zakupu na raty.

Osoby prywatne, mogą zgłaszać dane dłużników do Krajowego Rejestru Długów, w różnych przypadkach. Mogą to być na przykład takie sytuacje:

 • gdy małżonek nie płaci alimentów
 • pracodawca zalega z wypłatami
 • przyjaciel zaciągnął dług u nas, i go nie oddaje.

Także wierzyciele wtórni, tacy jak firmy windykacyjne, lub fundusze sekurytyzacyjne, które skupują długi od banków i firm telekomunikacyjnych, i wielu innych otrzymały możliwość wciągania danych osób zadłużonych na listę Krajowego Rejestru Dłużników.

Takie możliwości dała ustawa, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby móc wpisać dane dłużnika do KRD, jest uzyskanie tytułu wykonawczego, na przykład wyroku sądu lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Aby skorzystać z tego prawa, należy również podpisać umowę z KRD, oraz założyć konto w Serwisie Ochrony Konsumenta.

Firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela, i na jej zlecenie może starać się odzyskać wierzytelność. Także na podstawie pełnomocnictwa może dokonać czynności polegającej na złożeniu wniosku do KRD, o wpisanie danych dłużnika do rejestru.

Dłużnik, który dokonał całkowitego zaspokojenia zobowiązania, względem wierzyciela zostaje usunięty z listy KRD. W tym celu wierzyciel, który odzyskał swoje pieniądze powinien w ciągu 14 dni wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych byłego dłużnika z rejestru.

Jeżeli dłużnik nie spłacił zobowiązania, to jego dane będą przechowywane w KRD przez okres 10 lat, lub do czasu kiedy dług zostanie całkowicie uregulowany.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej ?

Jeżeli nieoficjalne formy upominania się o dług nie przyniosły skutków, należy wstąpić na drogę oficjalną. Pierwszym krokiem będzie wezwanie do zapłaty. Wezwanie to musi mieć formę pisemną. W piśmie tym wzywamy dłużnika do zapłaty świadczenia. Podajemy także ostateczny termin oraz prosimy go o ustosunkowanie się do tego pisma. Informujemy go również, że w sytuacji, kiedy wezwanie to będzie bezskuteczne, wniesiemy pozew o zapłatę. Kolejnym krokiem będzie wniesienie pozwu. Jest to pozew w postępowaniu upominawczym, który kierujemy do wydziału cywilnego, sądu rejonowego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli wartość przedmiotu przekracza 30 tyś zł, wówczas pozew wnosimy do sądu okręgowego. W nakazie zapłaty sąd orzeka, ze pozwany powinien dług uregulować w ciągu dwóch tygodni, Powód uiszcza jedynie 25% wpisu sądowego. Drugim sposobem jest pozew w postępowaniu nakazowym. Warunkiem wydania nakazu zapłaty jest, by okoliczności uzasadniały żądanie. Muszą być one udowodnione stosownymi załącznikami w pozwie. Takimi załącznikami są zazwyczaj dokumenty urzędowe, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu itp.

Jak odzyskać dług od firmy ?

W sytuacji, kiedy nasz kontrahent spóźnia się z zapłatą, warto zacząć do monitu. W dokumencie tym podajemy ostateczny termin zapłaty zadłużenia. W wezwaniu tym należy ostrzec dłużnika, że sprawa może zostać skierowana do sądu. Gdy termin spełnienia świadczeń nie jest oznaczony ani nie wynika w żaden sposób z właściwości zobowiązania, wtedy wezwanie takie jest konieczne (art. 455 KC). Monit powinien posiadać formę pisemną. W sytuacji, kiedy dłużnik nie zareaguje na monity, wówczas musimy zastosować inne warianty postępowania. Pierwszym wariantem będzie próba porozumienia się z dłużnikiem. Może mieć ona formę rozmowy. Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia uchroni nas przed kosztami postępowania sądowego. Jeżeli porozumienie takie jest niemożliwe, bądź bezskuteczne, wówczas możemy zgłosić dłużnika do biura informacji gospodarczej. Żeby zgłosić naszego dłużnika do rejestru, nie trzeba mieć prawomocnego wyroku sądu. Wystarczy nam wtedy jedynie niezapłacona faktura, czy rachunek. Kolejnym wariantem może być firma windykacyjna. Windykacja takiej należności związana jest z windykacją przesądową, kiedy to windykator musi odnaleźć dłużnika, ustalić jego stan posiadania oraz przeprowadzić negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia. Jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas windykator przygotowuje dokumenty niezbędne do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W sytuacji, kiedy wierzyciel decyduje się na sąd, musi złożyć pozew w postępowaniu nakazowym. W zależności od wartości przedmiotu może to być sąd rejonowy lub okręgowy. Aby wnieść taki pozew, okoliczności muszą uzasadniać żądanie. Mowa tu o załącznikach w postaci dokumentów urzędowych, fakturach, wezwaniami do zapłaty, zaakceptowaniem dłużnika do zapłaty itp.

Jak odzyskać dług, jeżeli dłużnik wyzbył się posiadanego majątku ?

Wielu z przedsiębiorców wyzbywa się posiadanego majątku, w celu uchylenia się od odpowiedzialności. Przykładem może być właśnie wyzbycie się majątku, by uniknąć konsekwencji z tytułu zaległości. Co wtedy zrobić? W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo do zapoznania się z wykazem majątku swego dłużnika. W tym celu domaga się, by dłużnik dokonał złożenia wykazu swojego majątku, czyli tak zwanego wyjawienia majątku. W tym celu wierzyciel musi złożyć wniosek o wyjawienie majątku swego dłużnika. Wniosek taki składamy w sądzie rejonowym. Wierzyciel ma również prawo zgłosić się w tej sprawie do komornika, w celu rozszerzenia przedmiotu egzekucji. Mowa tu o rozszerzeniu na przedmioty ruchome, o których istnieniu wierzyciel posiadł wiedzę. Zgodnie z art. 823 ? 825 K.p.c., jeżeli komornik podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania, na skutek bezskutecznej egzekucji, wówczas możemy skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej (art. 527-534 KC). Skarga pauliańska jest to rodzaj powództwa, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić uznania, że umowa przeniesienia własności majątku dłużnika na osoby trzecie jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. Tą kwestię reguluje art. 528KC. Jeśli sąd taki pozew uwzględni, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję także ze składników majątkowych należących do osoby trzeciej.

Jak odzyskać dług od pracodawcy ?

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, że nasz pracodawca jest nam winien wynagrodzenie, czy inne świadczenie wynikające ze stosunku pracy, warto rozpocząć od wezwania do zapłaty. Musi to być wezwanie przedprocesowe, wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę składa się w wydziale pracy, sądu rejonowego. W pozwie należy określić wartość przedmiotu. Pamiętajmy, że zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom jest popełnieniem wykroczenia przez pracodawcę. Wykroczenie to podlega karze grzywny. Pozew o zapłatę wynagrodzenia jest wolny od opłat sądowych. Musimy wiedzieć, że roszczenia pracownika o wypłatę wynagrodzenia ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od terminu wymagalności roszczenia. Innym roszczeniem może być dług pracodawcy, związany z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. W tej kwestii wnosimy pozew o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. (Dz.U. Nr2,poz.14 ze zm.). Pozew taki wnosimy do wydziału pracy, sądu rejonowego, miejsca zamieszkania lub siedziby firmy pozwanego. Ekwiwalent pieniężny przysługuje np. w sytuacji, rozwiązania stosunku pracy czy wygaśnięcia stosunku pracy.

Jak odzyskać dług alimentacyjny ?

Zgodnie z art. 128. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Co zrobić kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od płacenia alimentów? Na samym początku warto powiedzieć, że świadczenia alimentacyjne powinniśmy otrzymywać na konto bankowe, ze stosownym tytułem wpłaty, z którego wynikać będzie, że wpływy środków pieniężnych są pokryciem świadczeń alimentacyjnych. Wtedy mamy dowód na to, że alimenty są wpłacane, lub też mamy dowód zwłoki. Jeżeli dłużnik uchyla się od płacenia alimentów należy rozpocząć od wezwania przedprocesowego do zapłaty. Jest to istotny dowód na to, że dłużnik został poinformowany i ostrzeżony przed skierowaniem sprawy do komornika. Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wariant ten nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możemy udać się do komornika. Aby wszcząć egzekucję, trzeba złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów przyznanych wyrokiem. Do wniosku należy załączyć oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Udając się do komornika należy podać wszystkie istotne informacje o dłużniku, mające wpływ na skuteczną egzekucję. Jeżeli egzekucja okażę się bezskuteczna należy złożyć wniosek do urzędu gminy o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów i jej przyczynach. W sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny nie ma pracy, obowiązkiem gminy jest wysłanie go na prace interwencyjne albo zobowiązywać go do rejestracji w urzędzie pracy.