Jak wpisać dłużnika do KRD – kto może to zrobić ?

Od roku 2010 także osoby fizyczne mogą zgłaszać swych dłużników do Krajowego Rejestru Długów (KRD). Dłużnik wpisany do KRD praktycznie nie ma szans na otrzymanie kredytu, zakup na raty lodówki czy telefonu. Może mieć również problem z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem. Skąd zmiana przepisów? Ustawodawca wyszedł z założenia, że spłacanie długów wobec osób prywatnych musi być równie ważne, jak spłacanie długów wobec firm.

 W jakich sytuacjach ?

Oto kilka przykładowych sytuacji, w jakich można wpisać kogoś do Krajowego Rejestru Długów Krajowej Informacji Gospodarczej:

  • mąż nie płaci alimentów;
  • pracodawca zalega z wypłatami;
  • przyjaciel zaciągnął dług i go nie oddaje, a w dodatku niespodziewanie zniknął, a w każdym razie trudno się z nim skontaktować.

Także wierzyciele wtórni, jak firmy windykacyjne czy fundusze sekurytyzacyjne skupujące długi od banków, firm telekomunikacyjnych i wielu innych otrzymały szansę wciągania na listę KRD osób zadłużonych, których jest w Polsce przeszło trzy miliony. Gdy osobiście decydujemy się na wpisanie kogoś do krajowego rejestru, warto pamiętać o konsekwencjach, które dana osoba może ponieść ? chodzi tutaj głównie o brak możliwości pobrania jakiegokolwiek kredytu. Warto też pamiętać, że po takiej sytuacji dana osoba raczej nie będzie miała ochoty na dalszą współpracę czy nawet utrzymywanie kontaktów.

Nierzetelni pracodawcy

Od czerwca 2010 r. również nierzetelni pracodawcy, niewywiązujący się ze zobowiązań płacowych mogą szybko trafić do KRD. Taka wiadomość będzie przede wszystkim bardzo ważna dla innych przedsiębiorców ? potencjalnych kontrahentów. Dlaczego? W przypadku interwencji komorniczej zobowiązania z zakresu prawa pracy mają pierwszeństwo zaspokojenia. Tak więc kontrahenci mogą nie otrzymać należnych pieniędzy, bo w pierwszej kolejności trafią one do pracowników czekających na zaległe wynagrodzenie. Warto dodać, że można mieć pewne wątpliwości, co do uczciwości takiego rozwiązania. Kontrahent często jest bowiem usługodawcą pracującym na bardzo podobnych zasadach jak zwykły pracownik, z tą różnicą, że jest podwykonawcą, a nie osobą zatrudnioną. Niemniej na pewno fakt, że informacja o dłużniku szybciej trafi do KRD jest dla niego jak najbardziej korzystna.

Na ratunek małym przedsiębiorcom

Możliwość łatwego dopisania do KRD może być również bardzo dobra dla małych i średnich przedsiębiorców, dla których zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów są najbardziej niebezpieczne. Warto pamiętać, że długi nie ulegają przedawnieniu, przedsiębiorca może więc dopisać na listę dłużników kontrahenta, który ma zaległości finansowe nawet od kilku lat. Dług istnieje bowiem tak długo, dopóki nie zostanie spłacony. Dopisanie lub samo postraszenie informacją o planowaniu dopisania do KRD jest często najlepszym sposobem na zmobilizowanie do zapłaty i ściągnięcie długu. Jeśli nawet miała miejsce taka sytuacja, że komornikowi nie udało się ściągnąć pieniędzy, warto skorzystać z możliwości wpisania go do Krajowego Rejestru Długów? Dlaczego? Powody niemożności ściągnięcia długu przez komornika mogą być różne (np. kontrahent ukrywa pieniądze), zaś wpisanie kogoś do KRD bardzo utrudnia komuś funkcjonowanie na rynku ? traci on wiarygodność i najczęściej wielu potencjalnych kontrahentów. Taka firma nie może też wziąć kredytu, podpisać umowy leasingowej, a nawet wziąć nowego telefonu na firmę. Warto dodać, że od ok. 60 do nawet 85% dłużników reguluje swoje długi w momencie otrzymania pisma z informacją o zamiarze wpisania firmy do KRD. Trzeba jednak pamiętać, że zgłaszać do Biura Informacji Gospodarczej może wyłącznie taki przedsiębiorca, który ma podpisaną z biurem umowę.

Warunki wpisania dłużnika do BIG

W naszym kraju działają trzy biura informacji gospodarczej. Są to: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, InfoMonitor BIG SA oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG SA. Nadzór sprawuje nad nimi Ministerstwo Gospodarki Konsument może wpisać nierzetelnego płatnika do BIG gdy występują jednocześnie trzy warunki:

  1. Dłużnik musi zalegać ze spłatą długu przynajmniej 60 dni. Jeśli wpisującym do KRD jest przedsiębiorstwo kwota musi przekraczać 500 zł brutto w przypadku przedsiębiorstw oraz 200 zł brutto w przypadku konsumentów.
  2. Konsument poinformował dłużnika listem poleconym o zamiarze wpisania go do BIG na co najmniej 14 dni przed wpisem.
  3. Należy przed wpisem uzyskać sądowy nakaz zapłaty ? jest on konieczny w przypadku osób fizycznych. Zabezpiecza przed sytuacją, gdyby ktoś chciał np. ze złośliwości czy zawiści wpisać inną osobę do BIG.

Propozycja Rejestru Dłużników ERIF

Wpisu danych o zalegającym z płatnością do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. dokonać można łatwo przez serwis Infokonsument.pl. Co trzeba zrobić? Wystarczy bezpłatna rejestracja i aktywacja konta. Aby się powiodła, trzeba przesłać skan obydwu stron dowodu osobistego (email: dokumenty@erif.pl). Na dowodzie muszą być widoczne imiona, nazwisko, seria i numer dowodu, adres zameldowania oraz numer PESEL. Pozostałe dane można zamazać, bowiem jeśli sami tego nie dokonamy, zrobi to pracownik Rejestru przygotowujący umowę. Następnie wybieramy numer telefonu 22 594 25 15 ? zostaniemy przekierowani do pracownika rejestru przygotowującego umowę. Dokument zostanie do nas wysłany pocztą w dwóch egzemplarzach. Naszym zadaniem będzie jego podpisanie i odesłanie jednej kopii z powrotem. Wtedy w systemie otrzymamy zakładkę, w której będziemy mogli dopisywać do bazy swoich dłużników. Koszt całego procesu zapisywania to ledwie 15 zł brutto. Utrzymywanie konta jest natomiast bezpłatne.

Dane, które trzeba przekazać

A oto dane, które trzeba przekazać, wpisując wierzyciela do jednej z baz BIG:

  • dane własne;
  • dane dłużnika;
  • dane dotyczące zobowiązania.

Istotne jest omówienie ostatnich dwóch grup, ponieważ nie ma konieczności podawania kompletnych danych. Jeśli chodzi o dłużnika, należy bez wątpienia zawrzeć w danych oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres oraz numer NIP. Poza tym przekazuje się również dane dotyczące wspólników dłużnika, jak np. spółkę handlową, która posiada przynajmniej 10 procent kapitału zakładowego. Trzeba też podać wspólników zadłużonej spółki osobowej oraz akcjonariuszy jednoosobowej spółki akcyjnej. Jeśli dłużnik kwestionuje całość lub część zobowiązania, również należy taką informację zamieścić. Gdy o tym zapomnimy, a rzecz wyjdzie na jaw, BIG zwróci nam zgłoszenie w celu jego uzupełnienia, co spowoduje opóźnienia w rozwiązaniu sprawy. O czym nie mamy natomiast obowiązku informowania? Nie trzeba podawać wiadomości o stanie postępowania, które dotyczy zobowiązania, w tym także o orzeczeniach sądowych.

Dodaj komentarz