Krajowy Rejestr Długów

Wzajemne zaufanie i solidność kontrahenta to bardzo ważne czynniki wpływające na jakość współpracy, a także finał transakcji czy interesu. Sposobów na sprawdzenie przyszłego kontrahenta jest wiele, dawniej opierało sie to głównie na opinii przekazywanej przez byłych i obecnych współpracowników. Jednak co zrobić, gdy mamy do czynienia z kimś spoza naszego środowiska, gdy pojawia się znikąd i nie mamy szansy na poznanie opinii osób trzecich o nim? W tym celu powstał Krajowy Rejestr Długów, który działa na zasadzie wielkiej bazy danych o firmach, kontrahentach i osobach prywatnych, które mają problemy ze spłatą zadłużeń czy terminowym opłacaniem faktur, lub wręcz przeciwnie, mogą pochwalić się wzorową wypłacalnością. Krajowy Rejestr Długów został powołany na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z 25.03.2003r.) stając się tym samym pierwszym tego typu narzędziem w historii polskiej gospodarki oraz najnowocześniejszym systemem teleinformatycznym na świecie. Od niedawna Rejestr współpracuje również z przedsiębiorcami z Czech, Danii, Wielkiej Brytanii Francji, Holandii i Niemiec, którzy handlują z polskimi firmami lub maja kontakty z obywatelami polskimi. Tego typu Rejestry u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonują już od wielu lat i są jednym z popularniejszych narzędzi sprawdzania wiarygodności, ale również dyscyplinowania kontrahentów.

Możliwości Krajowego Rejestru Długów

Dostęp do bazy KRD dla firm opiera sie na systemie abonamentowym, z ta jednak różnicą, że opłaty pobierane są z dołu za każdy miesiąc. Zainteresowany dostępem do KRD przedsiębiorca podpisuje umowę z KRD BIG. S.A. dzięki czemu zyskuje stały dostęp do danych, a także możliwość otrzymywania informacji o dłużnikach przez WAP i usługi SMS. Każdy obywatel i przedsiębiorca może raz na pół roku sprawdzić informacje o sobie lub swojej firmie płacąc jedynie za wydruk dokumentów i ewentualne przesyłkę pocztową. Pozostałe usługi są płatne zgodnie z cennikiem, natomiast klienci KRD BIG S.A. mają stały dostęp do wszelkich informacji.

Kiedy można znaleźć swoje nazwisko w KRD ?

Aby kogokolwiek dopisać do Rejestru muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • możemy wpisać przedsiębiorcę zadłużonego na kwotę co najmniej 500 PLN;
 • konsument musi być zadłużony na co najmniej 200 PLN;
 • dług jest wymagalny od co najmniej 60 dni;
 • musi zaistnieć fakt wezwania dłużnika do zapłaty z informacją o zamiarze wpisania go do KRD, nie można dokonać wpisu przed upływem jednego miesiąca od czasu nadania wezwania, przy czym nie wymaga się, by dostarczenie wezwania było skuteczne.

Na barkach przedsiębiorcy spoczywa obowiązek aktualizowania informacji o dłużniku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni w momencie gdy:

 • dłużnik częściowo lub całkowicie zaspokoi zobowiązania;
 • zobowiązanie przestanie istnieć, lub okaże się pomyłką;
 • dług zostanie przeniesiony na osobę trzecią;
 • przedsiębiorca uzyska informacje o odzyskaniu przez dłużnika utraconego dokumentu.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione, w innym wypadku przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez dłużnika lub na mocy ustawy. Działalność KRD monitoruje Ministerstwo Gospodarki oraz Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Skutki figurowania w Krajowym Rejestrze Dłużników

Jeżeli wierzyciel straszy nas wpisem do KRD, warto poważnie zastanowić się nad spłatą długu. Klientami KRD są banki, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawcy telewizji kablowej i satelitarnej, firmy leasingowe, a także osoby prywatne, które mogą korzystać z jednorazowego, płatnego dostępu do informacji. Dane o naszym zadłużeniu mogą figurować w Rejestrze nawet 10 lat, w ciągu których będziemy mieli problem z zakupami na raty, czy podpisywaniem jakichkolwiek umów konsumpcyjnych. Pamiętajmy jednak o tym, że brak długów lub wywiązanie się ze zobowiązań może zostać nagrodzone. Konsumenci i przedsiębiorcy maja prawo żądać od przedsiębiorców przekazania do KRD pozytywnych informacji, które będą naszą wizytówką przez kolejne 10 lat. Tego typu referencje mogą się przydać nawet za granicą ? wielu właścicieli mieszkań w Wielkiej Brytanii chętnie sięga po tego typu informacje przed podpisaniem umowy najmu lokalu.

Korzyści

Dla konsumentów i przedsiębiorców wywiązujących się ze swoich zobowiązań KRD może być cennym źródłem referencji potrzebnych w kupowaniu na raty i zawieraniu umów gospodarczych. Z kolei przedsiębiorcy zyskują możliwość stałego monitorowania kondycji innych przedsiębiorców, a co za tym idzie kontrolowania sytuacji w swojej branży, sprawdzania kondycji konkurentów i eliminowania niebezpiecznych podmiotów. Klienci KRD bezpłatnie mogą dopisywać dłużników do bazy oraz aktualizować informacje o nich. Otrzymują jednocześnie nielimitowany dostęp do informacji zawartych w największej tego typu bazie w Polsce. Dodatkowo klienci KRD mogą uzyskać informacje nie tylko o nierzetelnym płatniku, ale również dowiedzieć sie, kto o niego pytał. Wszelkie czynności podejmowane w ramach KRD przez klientów i osoby korzystające z dostępu jednorazowo są archiwizowane. W Krajowym Rejestrze Długów znajduje sie już ponad 200 000 zapisów o dłużnikach, a dzięki prężnej działalności bazy przedsiębiorcy odzyskali już ponad 700 milionów złotych od dłużników, których dane znalazły sie w KRD.

Akademia KRD

Działalność Krajowego Rejestru Długów nie ogranicza sie jedynie do prowadzenia wirtualnej bazy danych, ale również podąża w kierunku edukowania przedsiębiorców, wierzycieli i konsumentów. Liczne seminaria, wykłady i warsztaty informują o skutecznej windykacji, korzystaniu z baz KRD, pomagają szkolić pracowników. Podczas spotkań można również uzyskać informacje o prawnych sposobach na dłużników. Większość spotkań jest bezpłatna dla klientów KRD, z części można korzystać z bonifikatą, jednak warsztaty, spotkania i wykłady dostępne są dla każdego.

Firmy korzystające z KRD

Wkrótce po powstaniu Krajowego Rejestru Dłużników pojawiły sie firmy specjalizujące się w dostarczaniu przedsiębiorstwom informacji na temat wybranych podmiotów gospodarczych. Takie firmy prowadzą monitoring firm działających na rynku, a w jakiś sposób dla nas ważnych. Dostarczają istotne wiadomości w momencie ich zmiany, np:

 • zmiana zarządu, sposobu reprezentacji firmy;
 • zmiana adresu działalności;
 • zmiana profilu działalności;
 • zmiana udziałowców i rejestracja zmian kapitałowych;
 • upadłości czy likwidacji firmy itp.

Powyższe informacje ważna dla każdego, kto prowadzi interesy, dostarczane są niejako na talerzu za niewielką miesięczna opłatą. Tego typu firmy również udostępniają tańszy dostęp do danych w bazie KRD, a także prowadzenie monitoringu zmiany adresów kontrahentów wpisanych do KRD.

Skuteczna windykacja

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą oferując innym podmiotom gospodarczym swoje towary bądź usługi powinniśmy pamiętać o nieuczciwych kontrahentach. Można się przed nimi ustrzec korzystając z baz KRD lub firm dostarczających na podstawie KRD informacji o kontrahentach. Co jednak zrobić, kiedy już wpadniemy w sidła nieuczciwego przedsiębiorcy? Dobrym rozwiązaniem jest postraszenie wpisem do KRD, sama świadomość figurowania w bazie KRD jest często wystarczająca motywacja do uregulowania zaległości płatniczych. Krajowy Rejestr Dłużników BIG S.A. chwali się dużą skutecznością w odzyskiwaniu długów ? wielu przedsiębiorców korzysta z informacji KRD przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy, a ewentualny wpis nieuczciwego kontrahenta do KRD skutkuje szybkim i bez prowizyjnym (bo bez pośredników) odzyskaniem długu. Co zrobić jednak trafimy na wyjątkowo opornego dłużnika, który przepisał swój majątek na rodzinę lub schował go na Kajmanach? Na rynku działa wiele firm windykacyjnych, które swoje usługi oferują przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Kiedy już wyczerpiemy drogę sądową, komornik załamie ręce, a widmo wpisu do KRD nie skutkuje możemy zwrócić się do firm windykacyjnych. Działą one zazwyczaj zgodnie z prawem w naszym imieniu ściągając należność. W jaki sposób trafić do odpowiedniej firmy windykacyjnej? O skuteczności firmy windykacyjnej świadczy długa obecność na rynku, dobra opinia dotychczasowych klientów i niepobieranie przedpłat i zaliczek. Ten ostatni aspekt jest o tyle waży, że firma, przed którą dopiero stoi możliwość uzyskania pieniędzy (prowizji od odzyskanego długu) jest bardziej skuteczna. Często sprawa z opłaconą zaliczką ląduje na półce i czeka na lepszy moment lub odkładana jest tam na dobre. Sprzedaż długu jest swego rodzaju wyjściem ? pozbywamy się go natychmiast otrzymując pewną rekompensatę, zazwyczaj sporo niższą od kwoty, którą moglibyśmy odzyskać. Podczas podpisywania umowy sprzedaży długu z firmą windykacyjną warto ją dokładnie przeczytać. Wiele firm windykacyjnych umieszcza w umowach klauzulę o odroczonej płatności oraz możliwości zwrotu długu do poprzedniego wierzyciela.

Dodaj komentarz